Łukowe Domy Jednorodzinne

Wychodząc naprzeciw wymaganiom i założeniom ideowym konkursu organizowanego przez BGK Nieruchomości o zrównoważonych, funkcjonalnych, tanich i energooszczędnych domach jednorodzinnych prezentujemy domy jednorodzinne w konstrukcji łukowej. Ta nowatorska technologia, od niedawna dostępna w Polsce, pozwala na niezwykle szybkie i tanie budowanie domów w oparciu o konstrukcje z łuków z blachy stalowej. Dzięki samonośnym przekryciom eliminuje się wszystkie elementy konstrukcyjne z wnętrza domu, co pozwala na dowolną, nieograniczoną aranżację wnętrza. Półkolisty kształt budynku jest bardzo efektywny energetycznie (łatwy do ogrzania w zimę i do ochłodzenia w lato). Użyta w projekcie zdwojona konstrukcja: wewnętrzna -nośna i zewnętrzna -ochronna, ma kilka zastosowań. Pozwala, w razie konieczności, naprawić lub wymienić wierzchnią warstwę narażoną na działanie czynników atmosferycznych bez naruszania konstrukcji nośnej domu. Dzięki wypełnieniu przestrzeni pomiędzy blachami dwoma warstwami izolacji termicznej i zachowanie pustki powietrznej między ociepleniem a zewnętrznym przekryciem uzyskujemy współczynnik przenikania ciepła przegrody UC(max) = ok. 0,12 [W/(m2*K)] co spełnia wymagania norm na rok 2021 (poniżej 0,15 [W/(m2*K)]) i zmniejsza straty energii potrzebnej na ogrzanie domu. Do zachowania ciągłości izolacji termicznej i zniwelowania mostków termicznych przyczynia się też ocieplona od spodu (i boku) płyta fundamentowa. W każdym zaprezentowanym domu zastosowano 6kW pompy ciepła powietrze/woda które dzięki inteligentnym systemom sterowania nie tylko ogrzewają budynek w zimę, ale także ochładzają go w lato poprzez zintegrowanie z systemami wentylacji. Ekologiczna energia z powietrza służy także do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Wszystkie wymienione elementy sprawiają, że domy łukowe mają niezwykle wysoką efektywność energetyczną przy niewielkich kosztach budowy. Swoboda w kreowaniu przestrzeni jaką daje system konstrukcji łukowych zaowocowała stworzeniem przyjaznych, wygodnych i komfortowych domów dla całej rodziny.