Most Kłodny w Szczecinie | ISBA

Współpraca przy opracowaniu koncepcji architektonicznej i projektu budowlanego Mostu Kłodnego na nowoprojektowanej Trasie Zamkowej w Szczecinie. Oprócz samego mostu projekt obejmuje także połączenie istniejących bulwarów nad Odrą kładką dla pieszych i stworzenie dwóch placów w najbliższym sąsiedztwie Mostu Kłodnego.