multiDOMy – Nowe Żerniki | ISBA

Zaprojektowany budynek stanowi hybrydę domów jednorodzinnych i budynku
wielorodzinnego. Podobnie jak w zabudowie wielorodzinnej zorganizowany jest wokół przestrzeni
półpublicznych i półprywatnych: wewnętrznej uliczki z placykami integracyjnymi, ogródkiem społecznym,
miejscami spotkań, placem zabaw, ogrodem wodnym. Z drugiej strony każde mieszkanie jest domem, tzn.
jest całkowicie niezależne, posiada własne wejście z zewnątrz, własny ogródek i/lub taras. Nie ma żadnych
przestrzeni wewnętrznych użytkowanych wspólnie (klatki schodowe, korytarze, hole wejściowe), poza
garażem wielostanowiskowym.
Układ budynku pozwala na realizację potrzeb społecznych w widoczny sposób zyskujących na znaczeniu
we współczesnym świecie – jednoczesnego dystansu i bliskości. Pozwala na indywidualizm, zaspokajając
zarazem potrzebę bliskości społecznej i solidarności. Daje możliwość prawie całkowitej izolacji
i ’samowystarczalności’ jednostek mieszkalnych w przypadku takich wydarzeń jak aktualna pandemia.
multiDOMy są próbą dopasowania formy zamieszkiwania do ’nowego porządku’ oraz odpowiedzią
na poszukiwania i rzeczywiste zainteresowanie klientów tego rodzaju zabudową.