Rewaloryzacja Restaurante Panoramico de Monsanto w Lizbonie

Restaurante Panoramico de Monsanto autorstwa Charlesa de Costy jest wybitnym przykładem modernistycznej architektury lat ’60 w Europie. Projekt Museum of Nature jest próbą przywrócenia życia obiektowi i zintegrowania go z całym terenem Parku Monsanto.

Propozycja uwzględnia rozwiązanie największych problemów budynku i lokacji, a także możliwych przyczyn upadku tego miejsca. Starano się ograniczyć ingerencję w zasadniczą strukturę budynku, mając na względzie wartość architektoniczną i historyczną Restaurante Panoramico. Skupiono się natomiast na ponownym rozplanowaniu funkcjonalnym i na uporządkowaniu narastającej przez lata tkanki architektonicznej.

Główną nowoprojektowaną funkcją jest Museum of Nature skupiające w jednym miejscu różnorodnośc i unikalność przyrody Parku Monsanto, a także całej Lisbony. Głównymi atrakcjami muzeum są sala drzew i wystawa tradycyjnej portugalskiej ceramiki- Azulejos. Muzeum funkcjonalnie i komunikacyjnie powiązane jest z innymi częściami budynku w których znajdują się: wypozyczalnia sprzętu i rowerów, sale konferencyjne, odnowiona na wzór oryginalnego projektu restauracja, sala kinowa i punkt widowiskowy znajdujący się na szczycie budynku.

Na każdym poziomie odwiedzający poznają cząstkę Parku i Miasta, zaczynając od kontaktu z przyrodą, poznając tradycyjne rzemiosło, kosztując typowych portugalskich potraw, czy wreszcie na własne oczy oglądając zapierającą dech w piersiach panoramę całego miasta. Zróżnicowanie funkcji pozwali przyciągnąć potencjalnych użytkowników z wielu różnych grup zainteresowania i tworzy samowystarczalny, obowiązkowy punkt wycieczek każdego turysty odwiedzającego Lisbonę.