rozmACH UWR

Projekt konkursowy realizowany wspólnie z arch. Martą Prokop i arch. Mileną Ślipek.

Podstawowym zagadnieniem konkursu była odpowiedź na pytanie jaką funkcję może spełniać obecnie audytorium wydziału chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwszym działaniem, jakie podjęliśmy, by na nie odpowiedzieć była wizja lokalna obiektu. Dokładnie przeanalizowaliśmy jego układ funkcjonalno – przestrzenny. Z analizy wyniknęło, że forma obiektu ściśle odpowiada jego funkcji audytoryjenej. Struktura budynku, gra pochylni we wnętrzu, rozkład pomieszczeń, podporządkowane były idei stworzenia funkcjonalnych sal wykadowych, o optymalnych parametrach. Stwierdziliśmy zatem, że, by nie zaburzyć spójności formalnej budyku, należy przywócić mu jego pierwotną funkcję. Pozostało pytanie w jaki sposób uniwersytet może wykorzystać sale wykładowe, które nie odpowiadają już na potrzeby studentów. Przeanalizowaliśmy Uchwałę Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z w sprawie strategii jego rozwoju na lata 2013-2020. Naszą uwagę zwróciła analiza sytuacji demograficznej kraju i regionu, z której wynika, że liczba studentów będzie spadać w ciągu najbliższych lat. Jednym z celów uczelni jest zatem ‘edukacja popularyzująca naukę i oferta skierowana do środowisk pozaakademickich’, który ma zostać zrealizowany m.in. przez ‘zapraszanie młodzieży szkolnej na wykłady popularnonaukowe organizowane na Uniwersytecie Wrocławskim’. Stwierdziliśmy, że audytorium Wydziału Chemii Uwr może być świetnym miejscem do tego celu. Postawiliśmy zatem na inwestycję w przyszłość uczelni, która będzie się zwracać w momencie wyboru młodych ludzi ich ścieżki kariery naukowej. W naszym projekcie budynek audytorium jest reklamą UWr i pierwszym budynkiem Uniwersytetu z jakim mają styczność przyszli studenci.

W projekcie nie ingerujemy w układ komunkacyjny, czy rozmieszczenie pomieszczeń technicznych piwnicy, lub sanitarnych na parterze. Fragment parteru będzie stanowiła szatnia i część informacyjna, natomiast pozostałą jego wolną przestrzeń oraz część obszernej powierzchni komunikacyjnej piętra budynku proponujemy wykorzystać do warsztatów naukowych, przeznaczonych dla uczniów. Aranżujemy ją poprzez stworzenie stanowisk pracy. Sale audytoryjne wymagają natomiast renowacji oraz unowocześnienia technologicznego. Zreorganizowaliśmy chaotyczną i niefunkjonalną przestrzeń, otaczającą obiekt. Zaprojektowaliśmy parking za audytorium, gdyż cała komunikacja kołowa odbywa się z wnętrza kampusu. Tam również zlokalizowaliśmy stojaki rowerowe. Pozostała część terenu z tyłu obiektu tworzy formę dziedzińca, na który przenieśliśmy rzeźbę ‘Atom’. Przeprojektowaliśmy również skwer przed audytorium, który postanowiliśmy podzielić pasmowo, by współgrał z horyzontalnymi kierunkami budynku. Uzyskaliśmy 5 części, które tematycznie odpowiadają działom ksztacenia uczelni. Każda z nich posiada swój ekran multimedialny w podłożu. Pozwala on pozyskać informacje na temat kształcenia na Uniwesytecie. Na placu zaprojektowaliśmy również ławki, w formie wzniesień wystających pasmowo z terenu, z siedziskami z drewnianych desek, odwzorowującymi siedziska ławek wewnątrz budynku. Równeż fragment posadzki na skwerze zaczerpnięty jest z wnętrza audytorium.